Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Lê Thị Thu Hằng

 • Họ và tên: Lê Thị Thu Hằng
 • Năm sinh: 1972
 • Quê quán: Hà Nội
 • Chức vụ:

  - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (từ 12/2022)

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Truyền thông Quốc tế và Ngoại giao, Cử nhân tiếng Nga, Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1996-2001: Công tác tại Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao

  - 5/2001: Tùy viên, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga

  - 8/2009 - 1/2012: Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao

  - 2012 - 2015: Tham tán Công sứ - Người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ai len

  - 2015- 3/2017: Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao

  - 4/2017 - 8/2021: Vụ trưởng Thông tin Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

  - 8/2021 - 12/2022: Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao

  - 2/12/2022: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Lê Thị Thu Hằng

 • Họ và tên: Lê Thị Thu Hằng
 • Năm sinh: 1972
 • Quê quán: Hà Nội
 • Chức vụ:

  - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (từ 12/2022)

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Truyền thông Quốc tế và Ngoại giao, Cử nhân tiếng Nga, Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1996-2001: Công tác tại Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao

  - 5/2001: Tùy viên, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga

  - 8/2009 - 1/2012: Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao

  - 2012 - 2015: Tham tán Công sứ - Người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ai len

  - 2015- 3/2017: Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao

  - 4/2017 - 8/2021: Vụ trưởng Thông tin Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

  - 8/2021 - 12/2022: Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao

  - 2/12/2022: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa