[Photo] Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Hà Nội (TTXVN 22/10/2023) Tối 22/10/2023, Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 diễn ra tại Hà Nội. Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

  • Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu tổng kết Cuộc thi năm 2023 và phát động Cuộc thi lần thứ tư. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

  • Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

  • Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

  • Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải C. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

  • Tác giả cao tuổi tiêu biểu (cao nhất 101 tuổi) và các tác giả nhỏ tuổi tiêu biểu nhận giải. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

  • Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao giải A cho nhóm tác giả: Đinh Thị Thu Hằng, Bùi Thu Minh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) với tác phẩm “Giới trẻ góp phần thanh lọc mạng xã hội”. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

  • Các tập thể có nhiều thành tích nhận giải. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

  • Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng - Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi phát biểu. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

  • Các đại biểu tham dự Lễ trao giải. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN