[Photo] Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

Hà Nội (TTXVN 7/11/2022)

  • Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

  • Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

  • Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

  • Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

  • Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tặng hoa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN