[Photo] Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 2/2/2023) Chiều ngày 2/2/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư đã trân trọng trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Trí Dũng – TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trí Dũng – TTXVN)

 • Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng – TTXVN)

 • Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Trí Dũng – TTXVN)

 • Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng – TTXVN)

 • Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh : Trí Dũng – TTXVN)

 • Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh : Trí Dũng – TTXVN)

 • Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng – TTXVN)

 • Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh : Trí Dũng – TTXVN)

 • Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh : Trí Dũng – TTXVN)

 • Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Trí Dũng – TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trí Dũng – TTXVN)

 • Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng – TTXVN)

 • Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Trí Dũng – TTXVN)

 • Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh : Trí Dũng – TTXVN)

 • Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh : Trí Dũng – TTXVN)

 • Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng – TTXVN)

 • Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh : Trí Dũng – TTXVN)

 • Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh : Trí Dũng – TTXVN)