[Photo] Lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng
    • Tổng Bí thư của Đảng từ 12/1997 đến 4/2001 Lê Khả Phiêu

Hà Nội (TTXVN 25/8/2019) Thực hiện Quyết định của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2019, sáng 25/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới dự và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu.

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Khả Phiêu. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng các đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN