Lịch sử các kỳ Đại hội đồng AIPA (Phần 1): 3 hội nghị trước khi thành lập AIPO

- Hội nghị Nghị viện ASEAN lần thứ nhất (APM/ASEAN Parliamentary Meeting)

Diễn ra từ ngày 8 đến 11/1/1975 tại Jakarta (Indonesia)

Tại APM 1, nước chủ nhà Indonesia đã đề nghị xây dựng và ký Điều lệ hợp tác Nghị viện ASEAN.

- Hội nghị APM 2

Diễn ra từ ngày 20 đến 23/8/1975 tại Kuala Lumpur (Malaysia)

APM 2 đã quyết định đổi tên của diễn đàn từ Hợp tác Liên nghị viện ASEAN thành Tổ chức Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPO). Tuy nhiên, hội nghị chưa đạt được đồng thuận về tiêu chuẩn và thủ tục gia nhập tổ chức.

- Hội nghị APM 3

Diễn ra từ ngày 29/8 đến 2/9/1977 tại Manila (Philippines)

Tại APM 3, bản dự thảo Điều lệ Tổ chức Liên nghị viện ASEAN đã được Trưởng đoàn các Nghị viện Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Thái Lan thảo luận và nhất trí thông qua vào ngày bế mạc (2/9/1977). Sự kiện này đã đánh dấu sự ra đời của AIPO, 10 năm sau khi ASEAN được thành lập năm 1967. Sự ra đời của AIPO đã góp phần đáp ứng nguyện vọng xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững của nhân dân các nước trong khu vực. Theo điều lệ của AIPO, hàng năm Đại hội đồng AIPO họp một lần do Nghị viện một quốc gia thành viên đăng cai tổ chức tại nước mình, luân phiên theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh.