Lịch sử các kỳ Đại hội đồng AIPA (Phần 2): AIPO 1 - AIPO 10

- AIPO 1

Diễn ra từ ngày 26 đến 28/9/1978 tại Singapore

- AIPO 2

Diễn ra từ ngày 27/9 đến 3/10/1979 tại Bangkok (Thái Lan)

- AIPO 3

Diễn ra từ ngày 2 đến 6/9/1980 tại Jakarta (Indonesia)

- AIPO 4

Diễn ra từ ngày 24 đến 28/8/1981 tại Kuanta (Malaysia)

- AIPO 5

Diễn ra từ ngày 5 đến 9/4/1983 tại Manila (Philippines)

- AIPO 6

diễn ra từ ngày 5 đến 7/10/1983 tại Singapore

- AIPO 7

Diễn ra từ ngày 2 đến 6/10/1984 tại Bangkok (Thái Lan)

- AIPO 8

Diễn ra từ ngày 22 đến 29/9/1985 tại Jakarta (Indonesia)

- AIPO 9

Diễn ra từ ngày 24 đến 30/1/1988 tại Kuala Lumpur (Malaysia)

- AIPO 10

Diễn ra từ ngày 21 đến 26/8/1989 tại Manila (Philippines)