Lịch sử các kỳ Đại hội đồng AIPA (Phần 6): AIPA 41 - AIPA 44

- AIPA 41

Được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 18 đến 20/9/2020 tại Việt Nam

Với chủ đề “Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, Đại hội đồng AIPA 41 diễn ra trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Lần đầu tiên trong lịch sử, Đại hội đồng AIPA được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Điều này cho thấy quyết tâm và nỗ lực của Quốc hội nước chủ nhà Việt Nam và các nghị viện thành viên AIPA nhằm khắc phục khó khăn, củng cố đoàn kết và hợp tác trên tinh thần “gắn kết và chủ động thích ứng”.

Đại hội đồng lần này, các Nghị viện đã nêu những vấn đề cốt lõi về hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, về an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông, về tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); ứng phó với đại dịch COVID-19, khôi phục kinh tế trong và sau đại dịch, thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền cho phụ nữ, bảo đảm việc làm và thu nhập cho lao động nữ trong thời kỳ COVID-19.

Đặc biệt, với sáng kiến của Việt Nam kể từ Đại hội đồng AIPA 41 sẽ có Hội nghị nghị sỹ trẻ AIPA, Hội nghị quan hệ đối tác nghị viện vì phát triển bền vững trong khuôn khổ AIPA.

- AIPA 42

Được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 23 đến 25/8/2021 tại Bandar Seri Begawan, Brunei

Đoàn Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự

Với chủ đề “Phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2025”, Đại hội đồng AIPA 42 đã bao quát, thúc đẩy và tạo điều kiện cho kỹ thuật số bao trùm để tiếp tục phát triển hợp tác nghị viện trong bối cảnh đại dịch; nhấn mạnh vai trò của các nghị sỹ trong việc hỗ trợ tầm nhìn ASEAN năm 2025 hướng tới 1 cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và chia sẻ trách nhiệm xã hội.

Đại hội đồng AIPA 42 cũng đã thông qua Nghị quyết kết nạp các nghị viện quan sát viên là Ucraina và Pakistan; mở rộng mạng lưới quan sát viên để tạo ra diễn đàn khu vực và thế giới cho nhiều nước quan sát viên tham gia, tạo dựng mạng lưới ngoại giao nghị viện ngày càng mở rộng hơn.

- AIPA 43

Diễn ra từ ngày 21 đến 25/11/2022 tại Campuchia

Đoàn Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự

Với chủ đề “Cùng nhau tiến bộ vì một ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững”, AIPA 43 đã tập trung thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết về hoà bình, an ninh, chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của ASEAN; Tăng cường ngoại giao nghị viện về an ninh hàng hải, thúc đẩy ổn định khu vực ở Đông Nam Á; Thúc đẩy hợp tác nghị viện vì sự tăng trưởng kinh tế bao trùm và bền vững thông qua cách tiếp cận tích hợp các tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG); Nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong chuyển đổi kỹ thuật số và thúc đẩy du lịch, phục hồi kinh tế; Tăng cường chuyển đổi kỹ thuật số để bảo vệ xã hội toàn diện; Tăng cường bảo vệ sức khỏe xã hội để giải quyết các thách thức trong ASEAN; Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ vì sự phục hồi bền vững, bao trùm và tự cường sau COVID-19; Nâng cao vai trò của nữ nghị sĩ trong việc đẩy mạnh chương trình nghị sự về phụ nữ, hoà bình và an ninh; Phát huy sự tham gia của thanh niên vì một cộng đồng ASEAN thịnh vượng và phát triển bền vững.

Đại hội đồng cũng tổ chức Lễ kết nạp các Nghị viện Nepal, Azerbaijan, Geogia và Quốc hội Hoa kỳ với tư cách Quan sát viên của AIPA.

- AIPA 44

Diễn ra từ ngày 6 đến 8/8/2023 tại Indonesia

Đoàn Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự.