[Infographics] Lịch sự kiện Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 12/9/2023) Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 từ ngày 14 - 17/9/2023 tại Hà Nội, với chủ đề: “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.