[Infographics] Linh vật của các kỳ ASIAD

Hà Nội (TTXVN 14/8/2018) Kể từ kỳ thứ 9, ASIAD bắt đầu xuất hiện linh vật.Mỗi kỳ ASIAD đều có linh vật riêng mang đậm nét dấu ấn của quốc gia đăng cai hòa hợp cùng tinh thần quốc tế.