[Infographics] Linh vật qua các kỳ World Cup nữ

Linh vật được lựa chọn trong mỗi kỳ World Cup nữ luôn có ý nghĩa biểu tượng, mang nét đặc trưng trong văn hóa, đồng thời cũng là thông điệp mà nước chủ nhà muốn truyền tải tới toàn thế giới.