[Infographics] Logo, bộ nhận diện của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Hà Nội (TTXVN 8/9/2023) Tiếp nối việc đăng cai tổ chức thành công Đại hội đồng IPU-132 (năm 2015), Hội nghị APPF lần thứ 26 (năm 2016) và Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 (năm 2020), năm 2023, Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, từ ngày 14-18/9/2023 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện đối ngoại đa phương trọng tâm của Quốc hội, cũng là một trong những sự kiện ngoại giao đa phương lớn của Việt Nam trong năm 2023. Hội nghị là cơ hội để quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng đến với bạn bè quốc tế.