Lời chào mừng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong buổi chiêu đãi tối 6/10/1957

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 7/10/1957


Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 7/10/1957