Lời phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VII (4/7/1981)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam (số 185-TTX) phát đêm ngày 4/7/1981