[Photo] Lời thề quyết tử

Đêm ngày 19/12/1946, tại nhà ông Nguyễn Văn Dương, làng Vạn Phúc (Hà Đông), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến,” thể hiện những quan điểm cốt lõi của Người về kháng chiến toàn dân cũng như mệnh lệnh của non sông, thôi thúc cả dân tộc chung sức, đồng lòng vùng dậy quyết chiến, quyết thắng thực dân Pháp xâm lược. Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Bác, bằng những loạt đại bác từ pháo đài Láng bắn vào các mục tiêu của địch trong thành phố, quân và dân Thủ đô Hà Nội chính thức mở đầu cuộc kháng chiến chống Pháp với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh.”

  • Phát lệnh toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội, tháng 12/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

  • Chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô anh dũng chiến đấu

  • Chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô anh dũng chiến đấu

  • Chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô anh dũng chiến đấu

  • Chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô anh dũng chiến đấu

  • Chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô anh dũng chiến đấu

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một đơn vị “quyết tử” của Hà Nội đầu năm 1947. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát