[Infographics] Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Nghĩa vụ của người tiêu dùng từ 1/7/2024

Hà Nội (TTXVN 1/7/2024) Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ 1/7/2024, người tiêu dùng có nghĩa vụ phải tuân thủ quy định về kiểm định, bảo vệ môi trường, tiêu dùng bền vững theo quy định của pháp luật; Chịu trách nhiệm về việc cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ về thông tin liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật…