[Infographics] Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Quyền của người tiêu dùng từ 1/7/2024

Hà Nội (TTXVN 1/7/2024) Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ 1/7/2024, người tiêu dùng được bổ sung một số quyền như: Được tạo điều kiện lựa chọn môi trường tiêu dùng lành mạnh và bền vững, Được bảo vệ khi sử dụng dịch vụ công theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan…