[Infographics] Lực lượng lao động tăng trong quý II/2024 (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 8/7/2024) Lực lượng lao động trong quý II/2024 là 52,5 triệu người, tăng 148,6 nghìn người so với quý trước và tăng 217,3 nghìn người so với cùng năm 2023.