[Infographics] Lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng trưởng trên 75%, xếp thứ 6 toàn cầu

Hà Nội (TTXVN 7/1/2024) Thông tin Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho thấy: Năm 2023 là một năm phục hồi mạnh mẽ của du lịch nước ta. Theo công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google, lượng tìm kiếm của du khách quốc tế về du lịch Việt Nam năm 2023 đạt mức tăng trưởng trên 75%, xếp thứ 6 toàn cầu; trên Thái Lan (10), Indonesia (11), Malaysia (12) và Philippines (14).