Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng

Mai Văn Chính

 • Họ và tên: Mai Văn Chính
 • Ngày sinh: 1/1/1961
 • Ngày vào Đảng: 18/3/1987
 • Quê quán: xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

  - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

  - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Trước 10/2010: Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An

  - 10/2010 - 1/2015: Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

  - 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

  - 1/2015: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

  - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng

Mai Văn Chính

 • Họ và tên: Mai Văn Chính
 • Ngày sinh: 1/1/1961
 • Ngày vào Đảng: 18/3/1987
 • Quê quán: xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

  - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

  - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Trước 10/2010: Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An

  - 10/2010 - 1/2015: Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

  - 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

  - 1/2015: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

  - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa