Mông Cổ hoan nghênh việc bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam số 198, ngày 18/7/1995