Một số dấu mốc chính của Việt Nam trong AIPA

- Năm 1995: Gia nhập AIPO (AIPA ngày nay)

- Năm 1998: Đưa ra sáng kiến tổ chức Hội nghị Ủy ban chuyên đề AIPO về Vai trò của cơ quan lập pháp các nước trước cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính khu vực

- Năm 1999: Tổ chức thành công Hội nghị Ủy ban chuyên đề về Vai trò cơ quan lập pháp các nước ASEAN trước cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính khu vực

- Năm 2002: + Tổ chức thành công Đại hội đồng AIPO-23

                    + Có 20/33 nghị quyết đề xuất được thông qua

- Năm 2003: Đăng cai một loạt hội nghị, trong đó có hội nghị đầu tiên của Ủy ban chuyên đề về chống tệ nạn ma túy (AIFOCOM)

- Năm 2007: Đề xuất Phiên đối thoại cấp cao giữa các nhà lãnh đạo AIPA và các nhà lãnh đạo ASEAN (Phiên đối thoại chính thức được tổ chức năm 2010)

- Năm 2010: Tổ chức thành công AIPA-31

- Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016): Đề xuất Ủy ban Kinh tế AIPA ra Nghị quyết về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ

- Năm 2020: + Tổ chức thành công AIPA-41 theo hình thức trực tuyến

+ Sáng kiến tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA trong khuôn khổ Đại hội đồng thường niên AIPA (*)

- Năm 2021: Tại AIPA-42, sáng kiến của Việt Nam về tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA được thông qua, chính thức thành lập cơ chế Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA

- Năm 2022: Tiếp tục đóng góp tích cực và thiết thực tại tại các hội nghị trong khuôn khổ AIPA-43

- Tháng 7/2023: Tổ chức thành công Hội nghị Nhóm Tư vấn Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA Caucus) lần thứ 14

(Cập nhật đến tháng 7/2023)