Một số dấu mốc trong 1 năm Việt Nam triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19

Hà Nội (TTXVN 21/8) Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan, đặc biệt là Bộ Y tế đã nỗ lực triển khai rất nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, ngay từ thời gian đầu, Việt Nam xác định vaccine là biện pháp hữu hiệu nhất giúp ứng phó với đại dịch COVID-19. Từ ngày 8/3/2021 đến ngày 8/3/2022, số vaccine đã được tiêm là gần 198 triệu liều, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước có số liều và tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 nhiều và nhanh nhất thế giới.

- Ngày 8/3/2021: bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19
- Ngày 31/8/2021: vượt 20 triệu liều
- Ngày 27/9/2021: vượt 40 triệu liều
- Ngày 15/10/2021: vượt 60 triệu liều
- Ngày 29/10/2021: vượt 80 triệu liều
- Ngày 15/11/2021: vượt 100 triệu liều
- Ngày 28/11/2021: vượt 120 triệu liều
- Ngày 20/12/2021: vượt 140 triệu liều
- Ngày 8/1/2022: vượt 160 triệu liều
- Ngày 27/1/2022: vượt 180 triệu liều
- Ngày 7/3/2022: gần 198 triệu liều.