[Photo] Một số hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Cuba (4/2023)

Hà Nội (TTXVN 22/4/2023) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cắt băng khánh thành nhà máy bột giặt Suchel - TBV, dự Lễ khởi công giai đoạn 2, KCN Vimariel của công ty Viglacera...

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cắt băng khánh thành nhà máy bột giặt Suchel - TBV . (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cắt băng khánh thành nhà máy bột giặt Suchel - TBV . (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cắt băng khánh thành nhà máy bột giặt Suchel - TBV . (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez tham quan nhà máy bột giặt Suchel - TBV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez tham quan nhà máy bột giặt Suchel - TBV. (Ảnh: Doãn Tấ/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez tham quan nhà máy bột giặt Suchel - TBV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez tham quan nhà máy bột giặt Suchel - TBV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez tham quan nhà máy bột giặt Suchel - TBV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez khởi công giai đoạn II, Khu công nghiệp Vimariel của công ty Viglacera. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez khởi công giai đoạn II, Khu công nghiệp Vimariel của công ty Viglacera. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xem mô hình Khu công nghiệp Vimariel. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez tại lễ khởi công. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nghe giới thiệu về trung tâm công nghệ sinh học và di truyền Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho trung tâm công nghệ sinh học và di truyền Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)