[Photo] Một số hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ

Hà Nội (TTXVN 16/5/2022) Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Quỹ Warburg Pincus, Tập đoàn Glenfarne Hoa Kỳ, bạn bè cánh tả Hoa Kỳ, gặp trí thức Việt kiều và thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Charles Kaye, Giám đốc điều hành Tập đoàn Warburg Pincus. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Brendan Duval, Giám đốc đối tác Tập đoàn Glenfarne. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bạn bè cánh tả Hoa Kỳ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bạn bè cánh tả Hoa Kỳ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp trí thức Việt kiều và thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp trí thức Việt kiều và thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính với các trí thức, thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)