[Photo] Một số hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của GS.TS Võ Tòng Xuân

Hà Nội (TTXVN 24/10/2023) Một số hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của GS.TS Võ Tòng Xuân

  • GS. TS Võ Tòng Xuân là người đã góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu gạo nổi tiếng thế giới. Ảnh: Khánh Long

  • GS.TS Võ Tòng Xuân trao đổi với nông dân ở ngoại ô thành phố Alleppo, Syria (2004). Ảnh: Tư liệu

  • Chuyến công tác nghiên cứu của GS.TS Võ Tòng Xuân tại làng Ikpe, bang Akwa Ibiom, Nigeria (2008). Ảnh: Tư liệu

  • Đối ngoại hợp tác quốc tế cùng trường Đại học An Giang. Ảnh: Khánh Long

  • GS.TS Võ Tòng Xuân đi thực địa tại các vùng trồng lúa tại ĐBSCL. Ảnh: Khánh Long

  • GS.TS Võ Tòng Xuân đang kiểm tra chất lượng gạo của các hộ nông dân. Ảnh: Tư liệu

  • GS.TS Võ Tòng Xuân tham gia dự án ‘’Xây dựng và thiết lập chuỗi giá trị lúa gạo nông hộ nhỏ bền vững ở ĐBSCL’’ . Ảnh: Khánh Long

  • GS.TS Võ Tòng Xuân trao đổi cùng các nhân sự của tập đoàn SunRice. Ảnh: Khánh Long

  • GS.TS Võ Tòng Xuân trao đổi với các đối tác tham gia dự án ‘’Chuỗi giá trị gạo bền vững cho nông hộ nhỏ tại ĐBSCL“. Ảnh: Khánh Long

  • GS.TS Võ Tòng Xuân nhận được sự yêu mến của những người nông dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Ảnh: Tư liệu