[Infographics] Một số nội dung chính kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Hôm nay 22/5/2017, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Trong 22,5 ngày làm việc, Quốc hội sẽ thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.