[Photo] Một số tác phẩm đoạt giải ảnh đơn Giải ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” lần thứ 4 năm 2016

  • Tác phẩm “Selfie trong lễ hội sắc màu 'Color my run' 2016” (tác giả Kiều Anh Dũng - Thành phố Hồ Chí Minh) - Huy chương Bạc

  • Tác phẩm “Trong đường lò tuynen Tây Khe Sim, Cẩm Phả, Quảng Ninh” (tác giả Phạm Hoài Nam - Hà Nội) - Huy chương Bạc

  • Tác phẩm “Thần đồng đánh trống Trọng Nhân” (tác giả Nguyễn Linh Vinh Quốc - Gia Lai) - Huy chương Đồng

  • Tác phẩm “Giúp dân sau cơn lũ” (tác giả Nguyễn Văn Miền - Yên Bái) - Huy chương Đồng

  • Tác phẩm “Chào mẹ, con lên đường nhập ngũ” (tác giả Huỳnh Mỹ Thuận - Thành phố Hồ Chí Minh) - Huy chương Đồng