[Infographics] Mục tiêu đến năm 2030, sản lượng hạt điều đạt 0,36-0,4 triệu tấn

Hà Nội (TTXVN 13/02/2024) Theo Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông đặt mục tiêu, đến năm 2030, tổng diện tích điều cả nước khoảng 280 - 300 nghìn ha; sản lượng hạt điều đạt 0,36-0,4 triệu tấn.