[Photo] Muôn phương hướng về đất Tổ

Phú Thọ (TTXVN 17/4/2024) Ngày 17/4/2024 (tức ngày mùng 9 tháng 3 âm lịch), hàng vạn du khách khắp mọi miền hội tụ về đất Tổ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

  • Bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong" tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (4/2024). Ảnh: TTXVN

  • Đền Thượng nhìn từ trên cao (4/2024). Ảnh: TTXVN

  • Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (4/2024). Ảnh: TTXVN

  • Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (4/2024). Ảnh: TTXVN

  • Đường vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (4/2024). Ảnh: TTXVN

  • Bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong" tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (4/2024). Ảnh: TTXVN

  • Trục đường vào sân trung tâm lễ hội (4/2024). Ảnh: TTXVN

  • Đông đảo du khách về với lễ hội Đền Hùng năm 2024. Ảnh: TTXVN

  • Toàn cảnh đường lên Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (4/2024). Ảnh: TTXVN

  • Đông đảo du khách về với lễ hội Đền Hùng năm 2024. Ảnh: TTXVN