[Photo] Mỹ lần thứ 2 phóng tàu tư nhân chinh phục Mặt Trăng (2/2024)

Hà Nội (TTXVN 15/2/2024) Ngày 15/2/2024, một tàu vũ trụ Mỹ đã được phóng đi từ Trạm Không gian Kennedy ở Florida, bắt đầu hành trình chinh phục Mặt Trăng. Đây là sứ mệnh chinh phục Mặt Trăng thứ 2 do một đơn vị tư nhân Mỹ thực hiện, sau khi sứ mệnh đầu tiên đã thất bại. Sứ mệnh "IM-1" do công ty Intuitive Machines, có trụ sở tại Houston, thực hiện với hy vọng sẽ trở thành đơn vị tư nhân đầu tiên đạt được thành tựu hạ cánh mềm xuống bề mặt Mặt Trăng và đưa robot đầu tiên của Mỹ đáp xuống hành tinh này trong 5 thập kỷ kể từ sứ mệnh Apollo.

  • Tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX mang theo tàu vũ trụ Odysseus thực hiện Sứ mệnh "IM-1" rời bệ phóng tại Trạm Không gian Kennedy ở Cape Canaveral, Florida, Mỹ, ngày 15/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX mang theo tàu vũ trụ Odysseus thực hiện Sứ mệnh "IM-1" rời bệ phóng tại Trạm Không gian Kennedy ở Cape Canaveral, Florida, Mỹ, ngày 15/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX mang theo tàu vũ trụ Odysseus thực hiện Sứ mệnh "IM-1" rời bệ phóng tại Trạm Không gian Kennedy ở Cape Canaveral, Florida, Mỹ, ngày 15/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN