Mỹ và chính quyền Sài Gòn vi phạm Hiệp định Paris

Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Đế quốc Mỹ buộc phải rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. Song, đế quốc Mỹ không từ bỏ âm mưu xâm lược Việt Nam, tiếp tục viện trợ, tạo điều kiện cho chính quyền Sài Gòn phá hoại Hiệp định Paris. Sau Hiệp định Paris, chính quyền Sài Gòn của Nguyễn Văn Thiệu tiến hành chiến dịch “Tràn ngập lãnh thổ”, đưa quân lấn chiếm vùng giải phóng.

Đấu tranh với chính quyền Sài Gòn vi phạm Hiệp định Paris, trong hai năm 1973-1974, quân và dân miền Nam đã đánh bại hầu hết các cuộc hành quân lấn chiếm của địch, giữ vững và mở rộng vùng giải phóng, đẩy địch vào thế phòng ngự bị động, phải co về giữ các vùng đô thị và đường giao thông quan trọng. Cho đến cuối năm 1974, tình hình đã có những chuyển biến căn bản. Những điều kiện cho việc giải phóng hoàn toàn miền Nam đang chín muồi.

Hàng ngày, các loại máy bay của chính quyền Sài Gòn từ Tân Sơn Nhất bay đi ném bom vùng giải phóng (1973)
Thanh niên Bích La Đông (Quảng Trị) kẻ khẩu hiệu thể hiện quyết tâm bảo vệ vùng giải phóng (1973)
Trong phong trào thi đua quyết thắng, dân quân du kích xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, vùng biển tỉnh Quảng Trị đã thường xuyên luyện tập sẵn sàng đẩy lui các đợt lấn chiếm (1973)