[Infographics] Năm 2023: 51,3 triệu lao động có việc làm (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 3/1/2024) Trong năm 2023, tình hình lao động, việc làm có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Lao động có việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm.