[Infographics] Năm 2023: 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 2/1/2024) Năm 2023, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 66% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.