[Infographics] Năm 2023: Kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng

Hà Nội (TTXVN 7/1/2024) Năm 2023, tình hình kinh tế đất nước tiếp tục xu hướng phục hồi, tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế thế giới.