[Infographics] Năm 2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tăng 32,1%

Hà Nội (TTXVN 1/1/2024) Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/12/2023 đạt hơn 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 23,18 tỷ USD, tăng 3,5% so với năm 2022.