[Photo] Nam Phi tiến hành tổng tuyển cử

Hà Nội (TTXVN 29/5/2024) Sáng 29/5/2024 (giờ địa phương), hơn 23.000 điểm bỏ phiếu ở Nam Phi đã mở cửa đón cử tri đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử ở nước này. Khoảng 27 triệu cử tri đã đăng ký tham gia cuộc bầu cử lần này để bầu hội đồng cấp tỉnh và cơ quan lập pháp mới, sau đó bầu tổng thống.

  • Cử tri bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ở Umlazi, Nam Phi ngày 29/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ở Orange Farm, Nam Phi ngày 29/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ở Umlazi, Nam Phi ngày 29/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Pretoria, Nam Phi. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Nam Phi

  • Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Pretoria, Nam Phi. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Nam Phi

  • Cử tri chờ bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Pretoria, Nam Phi. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Nam Phi