[Photo] Nắn dòng, cứu hộ ở Rào Trăng (11/2020)

Hà Nội (TTXVN 21/11/2020) Với quyết tâm cao của các lực lượng, phấn đấu trong ngày 21/11 công tác ngăn đập, nắn dòng sẽ hoàn tất, để ngày 22/11 các lực lượng sẽ chuyển qua giai đoạn tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

  • Các lực lượng cùng với phương tiện máy móc tích cực hoàn thành việc nắn dòng suối Rào Trăng trong ngày 21/11. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Các lực lượng cùng với phương tiện máy móc tích cực hoàn thành việc nắn dòng suối Rào Trăng trong ngày 21/11. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Các lực lượng cùng với phương tiện máy móc tích cực hoàn thành việc nắn dòng suối Rào Trăng trong ngày 21/11. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Các lực lượng cùng với phương tiện máy móc tích cực hoàn thành việc nắn dòng suối Rào Trăng trong ngày 21/11. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Các lực lượng cùng với phương tiện máy móc tích cực hoàn thành việc nắn dòng suối Rào Trăng trong ngày 21/11. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Các lực lượng cùng với phương tiện máy móc tích cực hoàn thành việc nắn dòng suối Rào Trăng trong ngày 21/11. (Ảnh: TTXVN phát)