[Video] Ngã ba Đồng Lộc

Nhắc đến địa danh Đồng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) – nơi “túi bom, chảo lửa” trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ - là nhắc đến sự hy sinh, mất mát và lòng quả cảm của những chàng trai, cô gái tuổi mới mười tám, đôi mươi. Trong đó, tiêu biểu nhất là sự hy sinh oanh liệt của 10 nữ thanh niên xung phong ngày 24/7/1968.