[Infographics] Ngày Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc 29/5

Hà Nội (TTXVN 29/5/2024) Ngày 29/5/1948, Liên hợp quốc (LHQ) chính thức triển khai Phái bộ Tổ chức giám sát hòa bình LHQ (UNTSO) để duy trì thực hiện thỏa thuận đình chiến giữa Israel và các nước Arab. Từ đó, ngày 29/5 hằng năm trở thành Ngày Gìn giữ Hòa bình LHQ.