[Infographics] Ngày Môi trường thế giới 2018: Thay đổi thói quen để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa

Hà Nội (TTXVN 5/6/2018) Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018 có chủ để “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, nhằm kêu gọi mọi cá nhân, tổ chức tìm giải pháp thay thế bền vững, cắt giảm sản xuất và tiêu thụ nhựa dùng một lần.