[Infographics] Ngày Môi trường thế giới 2020: Cùng lan tỏa những thông điệp bảo vệ môi trường

Hà Nội (TTXVN 5/6/2020) Ngày Môi trường thế giới diễn ra hằng năm vào ngày 5/6. Đây là một trong những sự kiện quan trọng hàng đầu của Liên hợp quốc để thúc đẩy nhận thức và hành động vì môi trường trên toàn thế giới.