[Infographics] Ngày Thế giới chống Lao động trẻ em 2023: “Công bằng xã hội cho tất cả mọi người. Hãy chấm dứt lao động trẻ em”

Hà Nội (TTXVN 12/6/2023) Ngày Thế giới chống Lao động trẻ em 12/6 được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đưa ra năm 2002 và được Liên hợp quốc công nhận, nhằm nâng cao nhận thức và hành động để ngăn chặn lao động trẻ em. Thông điệp của Ngày Thế giới chống Lao động trẻ em năm 2023 là “Công bằng xã hội cho tất cả mọi người. Hãy chấm dứt lao động trẻ em”.