[Photo] Nghề rèn của người Mông Điện Biên được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hà Nội (TTXVN 21/10/2023) Ngày 21/10/2023, UBND huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Nghề rèn của người Mông ở tỉnh Điện Biên.

  • Trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Nghề rèn của người Mông tỉnh Điện Biên cho các lãnh đạo và chủ thể ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

  • Trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Nghề rèn của người Mông tỉnh Điện Biên cho các lãnh đạo và chủ thể ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

  • Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên Nguyễn Hoàng Hiệp công bố Quyết định chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Nghề rèn của người Mông. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

  • Nghệ nhân người Mông tỉnh Điện Biên thực hành nghề rèn. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

  • Nghệ nhân người Mông tỉnh Điện Biên thực hành nghề rèn. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN