Nghệ thuật ballet Hungary trên sân khấu Nhà hát nhân dân Hà Nội - Hồ Chủ tịch trao tặng đoàn ballet Hungary Huân chương Lao động hạng Nhất

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 22 và 28/4/1959