[Infographics] Nghệ thuật làm gốm của người Chăm: Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

Hà Nội (TTXVN 15/06/2023)