[Infographics] Nghệ thuật Xòe Thái - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Hà Nội (TTXVN 15/12/2021) Ngày 15/12/2021, trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 16 của Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể - diễn ra từ ngày 13-18/12 tại Paris - hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại cùng với 48 hồ sơ khác.