[Infographics] Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.