[Infographics] Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020.