[Infographics] Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng

Đại Hội đồng AIPA-44 diễn ra từ ngày 5-11/8/2023 với chủ đề là “Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng.”

 
(TTXVN)